درخواست گواهی موقت
1.  درخواست گواهی موقت فقط شامل مقاطع کارشناسی ارشد،کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کاردانی می باشد.
2.  در مقاطع دکتری عمومی گواهی طرح نیروی انسانی معتبر بوده و نیاز به اخذ گواهی موقت نمی باشد.
3.  مقاطع دکتری تخصصی بالینی -تخصص دندانپزشکی-- PhD- فوق تخصص مشمول دریافت گواهی موقت نمی باشد و در صورت درخواست تائيدیه تحصیلی از محل انجام تعهدات و سازمان نظام پزشکی تائیدیه تحصیلی به صورت محرمانه به محل درخواست ارسال می گردد
1.  نام
2.  نام خانوادگی
3.  رشته تحصيلی
4.  مقطع
5.  سال فراغت از تحصيل
6.  شماره تلفن همراه
7.  آدرس پستی محل اقامت دائم شما؟
8.  تلفن ثابت به همراه کد شهر
9.  برای رشته های طرح الزام ارائه پايان طرح الزامی است
10.  اخرين مجوز بدهی و يا تسويه حساب صندوق رفاه بایستی ارائه شود
لطفا موارد 7-8-9 را پس از اسکن فایل آن را انتخاب و از قسمت Browseبصورت الکترونیکی ارسال نمائید . و منتظر تماس همکاران مان باشید
11. 

ارائه کارت پايان خدمت يا معافيت و یا برگ اعزام به خدمت (بدون غیبت) یا گواهی اشتغال به خدمت سربازی الزامی است

12.  کد ملی
 بروزرسانی کد امنیتی